Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, Tiểu học và THCS công lập